Novinky

 

Co je nového na stavbě. Novinky jsou i zpětně aktualizované, pokud je něco nového k danému tématu.

Po několika reportech jak vypadá doprava v okolí Žabovřeské po uzavření MUK Kníničská se vracím zpět ke stavbě. Na MUK Kníničská proběhlo odstranění podkladových vrstev.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, rozhodl podle ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích a v souladu s ust. § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
povoluje uzavírku silnice:
silnice: I/42 Brno - Velký městský okruh (dále také "I/42 Brno - VMO"),...

Tak tohle se podle mého názoru hodně nepovedlo. Rozumím tomu že uzavření mostu MUK Kníničská si řeší ŘSD společně se stavbou VMO Žabovřesky, ale termín je znám 14 dní dopředu a všem je jasné co to bude pro Jundrov, Komín, Bystrc a Žabovřesky znamenat. O to více nerozumím tomu kdo naplánoval ve stejnou chvíli opravu křižovatky Veslařská -...

Dnes ráno byl uzavřen most na MUK Kníničská na VMO Žabovřeská. Vše šlo asi podle plánu, ale pracovníci ŘSD zapomněl otočil cedule směrem z Bystrce. Spousta řidičů bloudila a otáčela se. Policie kolem 10 hodiny vše napravila.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, rozhodl podle ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích a v souladu s ust. § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
"POVOLUJE UZAVÍRKU SILNICE":
silnice: I/42 Brno - Velký městský okruh (dále také "I/42 Brno - VMO"),...

Před zahájením uzavírky stávajícího silničního mostu na MÚK Kníničská dochází k přípravám na ostré spuštění objízdných tras. Ve spolupráci s PČR SPDI Brno, Brněnskými komunikacemi a Dopravním podnikem města Brna dochází k monitoringu a přípravám změn světelné signalizace v rámci lokálních změn organizace dopravy.

Od dubna se musí na komplikace připravit lidé na tahu mezi Bystrcí a Pisárkami. Kníničský most přes Žabovřeskou ulici se totiž do konce srpna autům uzavře. Kvůli jejich velkému množství na tepně kolem řeky Svratky a málo variantám, kudy jinudy je vést, proto budou hned dvě objízdné trasy - pro každý směr jedna.

Už v dubnu uzavřou opravné práce mimoúrovňovou křižovatku Žabovřeské a Kníničské ulice. "Neprůjezdný most pro naši městskou část znamená obrovský problém. Proto se snažíme řešit negativní důsledky, které uzavírka přinese, v předstihu. Spoléháme především na policii, která už v minulosti prokázala, že je kompetentní k tomu, aby se uzavírky obešly...

Instalovány nové informační tabule. Zde je datum uvedení do provozu 06/2020