Stanovení místní úpravy provozu

01.10.2018

Zdroj: https://www.brno-stred.cz/uredni-deska/opatreni-obecne-povahy-stanoveni-mistni-upravy-provozu-10

Začne stavba obslužné komunikace a protihlukových valu.