ŘSD si najala firmu pro řešení odvolání

03.10.2018

Poskytnutí technické pomoci k podanému odvolání spolku VODA Z TETČIC z.s. proti stavebnímu povolení a proti podkladům rozhodnutí a závazným stanoviskům v rozsahu: 

- rozbor dílčích námitek odvolatele
- příprava podkladů a vysvětlení pro účely sestavení argumentace stavebníka k bodům A.1 - A.8 a B.1.1 - B.1.3 odvolání
- účast při jednáních

Zdroj: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6686779