Oplocení kolem doprovodné komunikace

25.10.2018

Postupně se dodělává oplocení kolem doprovodné komunikace. Na straně Wilsonova lesa jsou zajištěny stromy proti poškození. 

Na webu https://www.zabovresky.cz vyvěšeno Oznámení o zahájení prací na stavbě "I/42 VMO Brno-Žabovřeská I"

Níže najdete fotografii z dokumentu EIA kde jde vidět rozdělení I a II etapy ( I etapa je značena červeně )