Uzavírka silnice I/42 - Bystrc

24.10.2018

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, rozhodl podle ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích a v souladu s ust. § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, takto:
silnice: I/42 Brno-Velký městský okruh,
Městská část Brno-Žabovřesky obec Brno, okr. Brno-město; kraj Jihomoravský
v místě:
cca km 2,290 - 2,380 jejího provozního staničení, (dle silniční databanky 01.01.2018), uzavřen bude střídavě levý a pravý jízdní pruh jednosměrného ramene mimoúrovňové křižovatky silnice I/42 ul. Žabovřeská a silnice II/384 ul. Kníničská (dále také "MÚK Kníničská") od Svitav ve směru Veverská Bítýška, a dále bude částečně uzavřena zpevněná krajnice a částečně zúžen pravý jízdní pruh obousměrného ramene MÚK Kníničská od Prahy ve směru Veverská Bítýška,
druh uzavírky:
částečná
důvod uzavírky:
provádění stavby "Generální oprava veřejného osvětlení Kníničská" v Brnětermín uzavírky:
od 05.11.2018 od 06:00 hodin do 30.11.2018 do 20:00 hodin.
Popis objížďky:
Provoz bude upraven přechodnou úpravou provozu, svislým dopravním značením (dále také "SDZ"). Při částečné uzavírce bude doprava vedena ve volných jízdních pruzích (1 + 1). Na rampě MÚK bude vedena volným jízdním pruhem.

Zdroj: https://www.zabovresky.cz/