Antimonopolní úřad zrušil ŘSD zakázku na II etapu

24.02.2020

Twitter Radek Mátl:

ÚOHS rozhodnutím ze dne 21.2.2020 zrušil nepravomocně zad. řízení na akci "I/42 Brno, VMO Žabovřeská, II. etapa" z důvodu dle úřadu nadbytečného požadavku na doložení oprávnění ke zkouškám el. zařízení. ŘSD a Město Brno po prostudování rozhodnutí stanoví, zdali podají Rozklad 

Úřad rozhodl na základě návrhu slovenské firmy Ing. Július Lapdavský Deštrukprojekt z Rožnavy. Zde je odůvodnění:

 "Požadavek na předložení platného dokladu o oprávnění k podnikání v předmětu činnosti montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení je nadbytečný a tedy nepřiměřený a vytvářející bezdůvodné překážky hospodářské soutěže,

Zdroj: https://zdopravy.cz/antimonopolni-urad-zrusil-rsd-dvoumiliardovou-zakazku-na-pokracovani-brnenskeho-okruhu-43187/Co je firma DEŠTRUKPROJEKT s.r.o. ?

Veřejně dostupné kontakty:

Ing. Július Lapdavský - Deštrukprojekt Zakarpatská 1901/6, Rožňava, 04801
Tel: +421911571789
destrukprojekt@gmail.com
destrukprojekt@stonline.sk

V ČR se mi nepodařilo dohledat jedinou realizovanou zakázku. V mediích je pouze jejich nehoda v rally: 
https://www.denik.cz/motorismus/tragedie_na_rallye.html

Zdroj fotografie https://www.infonoviny.sk/
Zdroj fotografie https://www.infonoviny.sk/

Kdo mohl chtít VMO stavět ?

Všechny zde uvedené informace jsou pouze informativní a byli vyhledány volně na Google.


Píšete mi k tématu:

Dobrý den, omlouvám se, že Vás takto ruším. Přiznávám, že se mi nechce registrovat na fóru České dálnice, kde bych tuto informaci mohl uvést a kde jsem poměrně aktivní čtenář. Musím však k aktuálně řešenému zrušení VZ Žabovřeská II. uvést (ačkoliv nechci hájit ÚOHS), že již od roku 2009 je znám výklad k řešenému, viz: https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-9245.html
Následně potvrzený krajským soudem (29 Af 22/2012 - 106) a nadto i Nejvyšším správním soudem (10 As 111/2014).
V mých očích je to neskutečná liknavost zadavatele (ŘSD), že takovou podmínku, pro kterou byla VZ zrušena, v zadávačce ponechal. Myslím si, že mohl a měl vědět, že rozhodovací praxe nejen ÚOHS, ale i soudů (to vše vycházející z výkladu MPO) na toto takto nahlíží. Bohužel to nyní vypadá tak, že si na realizaci Žabovřeské II. ještě počkáme.
Děkuji a přeji (pokud možno) pěkný večer. ML

Autor webu: Přiznám se, že nejsem právník, takže pročtení a pochopení těch dokumentů mi bude trvat. Pokud je mezi čtenáři právník, který k tomu udělá nějaký popis rád mu zde dám prostor. Osobně mě zaujalo:

"23. Navrhovatel pak opakovaně uvádí, že předmětem veřejné zakázky "není vytvoření odborného stanoviska či posudku", a proto dle jeho názoru není třeba této osoby. Navíc navrhovatel opakovaně zdůrazňuje, že těchto znalců je v České republice dvanáct. Opět je tím dle názoru navrhovatele vylučována hospodářská soutěž. Navíc navrhovatel má za to, že posouzení příslušné projektové dokumentace musel realizovat již sám zadavatel, neboť je to právě on, kdo projektovou dokumentaci předkládá, a je to právě také on, který musí zajistit, aby byla touto osobou posouzena a schválena."

108."MPO reagovalo svým stanoviskem (viz bod 58 odůvodnění tohoto rozhodnutí), přičemž v něm uvedlo mj. to, že při výkonu živnostenského oprávnění "provádění staveb, jejich změn a odstraňování" mohou být vykonávány samostatně, avšak prostřednictvím odborně způsobilých osob i takové činnosti, které jsou jinak předmětem jednotlivých živností řemeslných, případně živnosti volné, pokud tyto činnosti přímo souvisejí se zřizováním, změnami a údržbou staveb, přičemž v demonstrativním výčtu možných činností MPO uvedlo i elektrické a elektroinstalační práce. Závěrem MPO uvedlo, že podnikatel vlastnící živnostenské oprávnění s předmětem podnikání "provádění staveb, jejich změn a odstraňování" není povinen pro provozování dílčích činností vedoucích k realizaci stavby, které jsou jinak samostatnými živnostmi, vlastnit jednotlivá živnostenská oprávnění"